skip to Main Content

เอกสาร ตรวจสภาพรถ ใช้อะไรบ้าง ?

เมื่อรถของเราครบกำหนดที่ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนต่อภาษี หรือต่อทะเบียนรถนั้น เราต้องนำรถที่เราจะต่อภาษีไปตรวจสภาพที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ซึ่งเอกสารที่เราต้องนำไปก็คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจะใช้เป็นสำเนา ถ่ายเอกสารก็ได้ บางที่ก็สามารถใช้รูปถ่า…

รีวิว ตรอ. เมืองยอง ถนนราชชุมพล ระยอง

ร้านตรอ. เปิดใหม่ในระยอง หากมองผ่านๆ อาจจะนึกว่าบีควิก แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่นะจ๊ะ ใครคิดว่าเป็นบีควิก เดี๋ยวจะตีให้!! นี่คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. นั้นเอง เปิดให้บริการตรวจสภาพรถ ทำพรบ. ต่อภาษีรถ ทำประกันภัยรถ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถ และขนส…

ตรอ. คือ อะไร ??

ตรอ. ก็คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจสภาพรถของท่านก่อนต่อภาษี หรือ ก่อนต่อทะเบียนรถ เมื่อรถที่ครบกำหนดการใช้งาน (รถยนต์ 7 ปี, รถจักรยานยนต์ 5 ปี) ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนเสียภาษีรถเป็นประจำทุกปี เพื่อเช็คสมรรถภาพ ความพร้อม และความสมบูรณ์ของตัวรถ เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ทั้งทางอากาศ และทางเสียง และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของรถ เป็นต้น

Back To Top