skip to Main Content

การต่อภาษีรถ ต่อทะเบียน และ พ.ร.บ. ออนไลน์ ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ เฉพาะรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพรถ หรือไม่ต้องตรวจสภาพแก๊สเท่านั้น โดยแอด Line: @m2277 เพื่อส่งรูปถ่ายหน้าทะเบียนรถให้เราคำนวณค่าใช้จ่าย และทำการชำระเงิน

หลังจากนั้นไม่เกิน 2 วันทำการ เราจะจัดส่งป้ายภาษี พ.ร.บ. ไปให้ท่าน (EMS) หรือท่านสามารถมารับเองได้ที่ ตรอ. เมืองยอง เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถชำระภาษีรถได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ถ่ายรูป เอกสาร

แอด Line: @m2277 หาเรา เพื่อส่งรูปเอกสารรถของท่าน ให้เราคำนวณค่าใช้จ่าย สำหรับต่อทะเบียนรถ หรือ พรบ.

ตรวจสอบยอด และชำระเงิน

ตรวจสอบยอด และความถูกต้อง พร้อมชำระเงินค่าบริการ เพื่อให้เราเริ่มดำเนินการต่อภาษี หรือทำ พรบ.

รับ ป้ายภาษีไปติดรถ

ท่านสามารถเลือกรับป้ายภาษี (ป้ายสี่เหลี่ยมไว้ติดหน้ารถ), ใบเสร็จชำระภาษีจากขนส่ง, พรบ. ได้ที่ ตรอ. เมืองยอง หรือจัดส่งทาง EMS (Kerry, ไปรษณีย์)

Link แอดไลน์
Back To Top