skip to Main Content

ราคาค่าประกันภัย รถมอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ รถบิ๊กไบค์ (Big Bike) เริ่มต้นที่ 1,690 บาท/ปี ซ่อมรถเขา และรถเรา

สามารถสอบถาม และทำประกันภัยได้ที่ ตรอ. เมืองยอง บนถนนราชชุมพล (ค.2 ถนนหลังห้างโฮมโปร ระยอง) หรือจะทำประกันภัยออนไลน์ที่ Line: @m2277 (มี @ ข้างหน้าด้วยจ้า) หรือ โทร: 033-650822, 082-737-2277

logo-asia

เอเชีย ประกันภัย

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ประเภท 2+  ราคาเริ่มต้นที่ 1,999 บาท
สอบถาม หรือทำประกันภัยได้ที่ Line: @m2277
*สูญหาย/ไฟไหม้ อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท, อายุ 4 ปีขึ้นไป 5,000 บาท
*ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (ดีดัก)
*ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน

เอเชีย ประกันภัย มอเตอร์ไซค์
ประเภททุนซ่อมรถเราเบี้ยประกันภัย (บาท)
2+ ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
ดูเพิ่มเติม
10,0001,999
2+ มีค่ารักษาพยาบาล
ดูเพิ่มเติม
10,0002,257
2+ รับจ้าง ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
ดูเพิ่มเติม
10,0003,215

ไทยศรี ประกันภัย

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ประเภท  2+  และ 3+ ราคาเริ่มต้นที่ 1,690 บาท
สอบถาม หรือทำประกันภัยได้ที่ Line: @m2277

ไทยศรี ป.2+
*รับรถอายุไม่เกิน 5 ปี
*สูญหาย/ไฟไหม้ อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท, อายุ 4-5 ปี 5,000 บาท
*ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (ดีดัก)

 

ไทยศรี ป.3+
*รับรถอายุไม่เกิน 10 ปี
*คุ้มครองความเสียหายต่อรถเรา อายุรถ 1-5 ปี 10,000 บาท, อายุ 6-10 ปี 5,000 บาท
*ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (ดีดัก)

ไทยศรี ประกันภัย มอเตอร์ไซค์
ประเภททุนซ่อมรถเราเบี้ยประกันภัย (บาท)
3+
ดูเพิ่มเติม
10,0001,690
2+
ดูเพิ่มเติม
10,0001,990

ไทยศรี ประกันภัย ป. 1 รถบิ๊กไบค์

ประกันภัยบิ๊กไบค์ของไทยศรี ต้องเช็คราคาก่อน เพราะรถแต่ละรุ่น ราคาประกันภัยแตกต่างกัน
กรุณาติดต่อเราเพื่อเช็คราคา Line: @m2277

การประกันภัยรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
การพิจารณารับประกันภัย รายละเอียดมี ดังนี้
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
– อายุของผู้ขับขี่ 30 – 55 ปี
– อาชีพของผู้ขับขี่ ทุกอาชีพ ยกเว้น ธุรกิจจักรยานยนต์สำหรับเช่า ธุรกิจซ่อมจักรยานยนต์

ข้อมูลรถจักรยานยนต์
– ยี่ห้อ รุ่น ขนาดซีซี
– อายุรถไม่เกิน 10 ปี
– ทุนประกันเริ่มตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท (ตามราคากลางของบริษัทฯ กำหนด)

ข้อกำหนดในการรับประกันภัย
– รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น (610)
– รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในกลุ่มรถเช่า ธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์ อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ดูความคุ้มครอง <<คลิก

Back To Top